AKTUELLT 2022


SOMMARPROGRAM
16 Juli - Loppis

20 juli - Cecilia Uddén pratar

24 juli - sommarfest med gudstjänst

1-4 aug - Lunchkonserter i Kyrkan med fika efteråt i sockenstugan

-----------------------------

Vi öppnar upp efter pandemin.
Vi hade årsårsmöte 20 mars i närvaro av ca 25 personer.
Vi bjöd på inköpta kroppkakor, ej hemgjorda.
Vi bytte ordförande till Bosse Johansson.
Bertil avtackades men finns kvar i styrelsen.

På gång!

Vi ska ha städdag den 24 april, städning både ute och inne!

Sommarfest
bestämd till 24 juli och orgelkonserter på lunchtid i början på augusti.

 

 

 
ÄKTA SMEDBYKROPPKAKOR
Klicka här
för Lilian Björkmans recept!


"MITT SMEDBY"
Hembygdsbok av Nils Andersson
Presentation och intervju
med författaren.
Klicka för info!I dag är det:
 

Vädret Kastlösa


Vårt Smedby


Smedby socken delas av länsväg 136 i två skilda landskapskaraktärer. Den större delen inåt ön utgörs av hänförande karg alvarnatur, medan det smalare kustbältet består av kuperad, bördig åkermark.

Smedby är en levande odlingsbygd med sju aktiva lantbruk. Socknen består av byarna Klinta, Hammarby, Nedra Västerstad, Alvlösa och Ölands Smedby.
Mitt ute på alvaret ligger Storåsen med lämningar av en liten gård som beboddes ända in på 1900-talet.

Gåsesten vid Hammarby var förr en viktig bygdehamn, där de småländska vedskutorna lade till. Där växte den populära författarinnan Margit Friberg upp.

Gravfältet vid Klinta är Ölands vackraste med pampiga lämningar från yngre bronsålder och järnålder.

En annan spännande och intressant plats är naturreservatet vid Eckelsudde med sin koloni av knubbsäl och sitt rika fågelliv.

Smedby är den lilla socknen med de vida vyerna!

Ölands Smedby
Ölands Smedby
Nedra Västerstad
Nedra Västerstad
Klinta Klinta
Hammarby Hammarby Alvlösa Alvlösa


Fyra röster om Smedby

Carl von Linné 1741 Gerda Andersson 1947 Bertil Larsson 2003 Anna Johansson 2009

Bilder från bygden


Klicka på bilden så blir den större!
Bläddra framåt och bakåt genom att klicka i bildens högersida alt. vänstersida

 Gåsesten i januari
Alvaret om våren Prästgårdsfår med rikligt bete  Kärrknipprot, Smedbys egen orkidé  Smedby kyrka och prästgård från ovan Hamnvinschen vid Gåsesten
Blåeldsstånd vid Sundet Ett hav av blåeld Badsommar vid Sundet  Lavendel i vägskäl Vedvägen mot Skärlöv Törst
 Smedby alvar Västergårdens ridhästar på hemväg Smedby kvarn stod ursprungligen söder om Alvlösa Ölandsvinter i Djupadalgatan  Ölandsvidder Smedby kyrka om vintern

En av Östersjöns knubbsälarNaturreservatet Eckelsudde


Eckelsudde är platsen för en knubbsälkoloni på 50-80 djur. De är ättlingar till Östersjöknubbsälen, som koloniserade området redan för 8000 år sedan och som idag
finns kvar som en spillra. Eckelsudde är också en av de bästa fågellokalerna längs Ölands västkust. Kreatursbete på markerna håller gräs- och örtvegetationen välhävdad, vilket
skapar möjligheter för många vadarfåglar att finna föda och boplatser.
Tillträde till reservatet är förbjudet under perioden 1 januari - 31 augusti.

 Kustpipare, ill. Karl Aage Tinggaard Snatterand, ill. Karl Aage Tinggaard Enkelbeckasin, ill. Karl Aage Tinggaard Skärfläcka, ill. Karl Aage Tinggaard Stjärtand, ill. Karl Aage Tinggaard Kärrsnäppa, ill. Karl Aage Tinggaard

Produktion: Öland på Internet AB