EVENEMANG 2021

Pga corona epidemin avstår vi från evenemang fram tills folkhälsomyndigheten säger annorlunda.
Dock planerar vi genomföra några uteaktiviteter och förhoppningsvis sommar-fest och lunchkonserter.

Loppis den 17/7 kl 10-18 Det går att hyra bord för att sälja. Bordet kostar 50:-. Kaffeservering kommer finnas och intäkterna av servering och bordshyra går till hembygdsföreningen.
Ring Ingrid på 0730404754 för att boka plats.

Sommarfest 25/7  kl 13
med kaffeservering.

Friluftsgudstjänst 2,3,4,5 aug
lunchkonserter med Christer Svensson med gästartister, medhavt kaffe efteråt

 

 
ÄKTA SMEDBYKROPPKAKOR
Klicka här
för Lilian Björkmans recept!


"MITT SMEDBY"
Hembygdsbok av Nils Andersson
Presentation och intervju
med författaren.
Klicka för info!I dag är det:
 

Vädret Kastlösa

 


PÅ GÅNG!


2021

Vi flyttar vårt årsmöte till: sommaren.

-Sommaren 2020 blev torftig pga corona.

Vi genomförde våra lunchkonserter och en vandring i Hammarby.

Oktober 2019  

Almarna i Sockenstugans trädgård har dött!
Under flera år har almdöden härjat i vår bygd. Almalléerna längs våra vägar och vid de större gårdarnas uppfarter har fått tas bort och i vissa fall ersättas med andra trädslag. Vid Sockenstugan, den tidigare folkskolan i Smedby, planterades under det tidiga 1900-talet almar längs kalkstensmurarna runt hela tomten för att få området att se lite mer inbjudande ut. Träden fungerade också som vindskydd för skolgården. Idag är dessa almar döda eller döende och föreningens städdagar i år har till stor del fått ägnas åt avverkningsarbeten. Det mesta av det fällda virket har blivit till flis.

Fällningen av almarna längs Sockenstugans tomtmurar har påbörjats. Allt som blir kvar är rader av stubbar. Grenar och ris tas om hand av en flismaskin.

Januari 2018
 

Nytt tak på sockenstugan!
Taket på sockenstugan har länge varit så dåligt, att det till och med regnat in på vissa ställen. Nu ska detta äntligen åtgärdas! Vi har nämligen beviljats projektstöd för ett nytt tak inom det så kallade landsbygdsprogrammet 2014-20. Vi kan där få högst 84 % av kostnaderna men inte mer än 393.300 kr för de utgifter, som ger rätt till stöd. Vi har också fått 30.000 kr från Mörbylånga kommun för samma ändamål. Totalt begränsas pengarna vi fått till 90% av de utgifter, som ger rätt till stöd. Självklart kommer vi själva att skjuta till det, som fattas i form av ideella insatser. Arbetet med taket är tänkt att genomföras under våren och sommaren.

December 2017

Södra Ölands hembygdsfilmer på DVD!
I slutet av 1940-talet övertalade kontraktsprosten Gillis Danielsson församlingarna i Södra Ölands Kontraktsråd att införskaffa en 16-millimeterskamera för att filma livet i helg och söcken på södra Öland. Arbetet resulterade i en mängd filmsnuttar på vardera 5-6 minuter och 1975 hade man klippt samman dem till fem halvtimmeslånga stumfilmer. 1990 överfördes materialet på VHS-kassetter. Förklarande speakertexter lästes då in av Anders Åsenius och Ölands Spelmansgille svarade, tillsammans med Göran Nordander, för lämpliga musikillustrationer. Numera har såväl 16-millimetersfilm som VHS förpassats till historiens bakgård och därför har vi i Smedby tagit på oss att få filmerna digitalt överförda till DVD. Arbetet med restaurering, redigering och DVD-programmering har gjorts av Sebastian Jakobsson i Kastlösa. DVD-filmerna beräknas finnas till försäljning redan i februari 2018. Bilderna är hämtade från filmen.

Smedbys kantor och folkskolelärare Gunhild Petersson medaljeras av biskopen 1952. Den gamla kvarnen i Smedby flyttas till sin nuvarande plats 1956. Arvid Kindberg och Evald Andersson river Smedby skolas östra uthus 1956.

Juli 2017
 

Kökssmatten renoveras!
Smatten bakom köket i Sockenstugan renoverades under sommaren och försågs med rymliga förvaringsskåp. Behovet var framför allt föranlett av att det behövs rationellare biutrymmen vid uthyrningar av huset och att nyutgåvorna av Margit Fribergs böcker behöver lagringsmöjligheter.
Lasse Andersson målade, Janne Hybbinette och Per Skogler monterade skåp och Hasse Thorell ombesörjde snickerier och skåpsmontage.

Smattens väggar fick en ljusgrå färg och taket målades vitt. Förvaringsskåpen hämtades från IKEAs rika sortiment. Hasse såg till att skåpen kom på plats och att räta vinklar bibehölls där så var möjligt-

Maj 2017   
 

Bokens huvudpersoner är kapten Hugo Morén och hustrun Betty.Klockargården i ny upplaga! 
Den fjärde romanen av Smedbys författarinna Margit Friberg ha nu utkommit i nytryck. På Öland fanns under 1800-talet på många ställen s.k. sjömansgårdar, där hustru och barn fick sköta jordbruket medan mannen-sjökaptenen var ute på långresor. Boken handlar om en sådan familj på öns östkust och skildrar insiktsfullt deras värld; gården och havet. Nytrycket är utgivet av Margit Fribergsällskapet, som tidigare producerat nyutgåvor av Rosenkind (2006), Mitt liv är en våg (2009), Skog har öron, mark har ögon (2012) och Vandrar-Mari (2014).

Böckerna kostar 100 kronor och finns att köpa hos bl a Ingalill Morén Hybbinette,
tel 0485-665083.

Januari 2017     

Tiden får läka såren efter fiberdragarnas framfart.Bredbandsfiber i Smedby
Under vintern 2016-17 har det grävts i stora delar av Smedby av BRS Network för att få IP Onlys fibernät på plats och fiberdosor har skruvats upp inne i de anslutna husen. Sockenborna har tagit omaket med ro och har varit mycket överseende med alla ärr och ojämnheter i mark och vägbanor som arbetet medfört, väl medvetna om att det handlar om en nödvändig modernisering av bygdens kommunikationsförmåga i en ny tid.
Driften av nätet beräknas vara igång mot slutet av våren 2017. Då blir det dags att välja operatör för bredband, telefoni och TV.

November 2015  
Filmen porträtterar författarinnan Margit Friberg och hennes älskade Öland.Filmen om Margit Friberg är här!
En halvtimmeslång filmpresentation av Smedbyförfattarinnan Margit Friberg harproducerats av Anna Cnattingius, Sigrid Fredriksson och Margareta Lilja Svensson. Här berättas om det Öland som Margit Friberg skildrade och vi träffar personer som kände henne; Lennart Sjögren, Jim Rudolfsson, Thorsten Jansson och Margits dotter Inger Hasselbaum.
Filmen finns tillgänglig på DVD.

Mars 2015

En liten provkarta på ägonamn i Stora Smedby.Ägonamnen i Smedby dokumenteras!
Ängar, åkrar och odlingslotter i södra Ölands odlingslandskap har sedan länge haft särskilda benämningar som oftast bara varit kända av markens brukare. Dessa ägonamn användes endast lokalt och finns inte upptagna på officiella kartor, men de är en viktig immateriell del av världsarvet som är värd att lyftas fram och tydliggöras.
Namnen berättar om samhällsförändringar, om relationen till jorden och om byns sociala strukturer. Tendensen är, att de nu snabbt bleknar bort och försvinner. Hembygdsföreningen arbetar därför med att samla in och dokumentera de ägonamn som använts i Smedby under de senaste 50 åren, medan de ännu lever kvar i brukarnas minne. Projektet genomförs i samverkan med Namnarkivet i Uppsala.

December 2014

Margit Fribergs mest älskade bok är Vandrar-Mari från 1959. Nu finns den åter i nytryck.Vandrar-Mari i ny upplaga!
Författarinnan Margit Friberg är välkänd långt utanför födelsesocknen Smedbys gränser. Hon är en av de mest betydande ölandsskildrarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor. Nu har Margit Fribergsällskapet givit ut hennes mest älskade bok, Vandrar-Mari, i nytryck prydd med med originalomslaget från 1959.

Boken kostar 100 kronor och finns att köpa hos bl a Ingalill Morén Hybbinette, tel 0485-665083.

Augusti 2014

Margit Fribergrummet renoverat!
Margit Fribergrummet och genomgångsrummet utanför är klara! Båda rummen har målats om, fått nya tapeter och nya golv. Efter renoveringen av köket och toaletterna, Margit Fribergrummet samt det omfattande isoleringsarbetet på vinden, blir det sedan dags att ta itu med föreningens samlingar av föremål och bilder.

Det nya Margit Friberg rummet
Det nya Margit Friberg rummet

Det nya golvet på vinden
Museet väntar på att tas om hand
Museet väntar på att tas om hand
Augusti 2014  

Nytt rum för utställningar
Efter målning och tapetsering har genomgångsrummet utanför Margit Fribergrummet nu försetts med en speciell metallskena strax under taklisten. Tanken är att man här ska kunna hänga bilder eller föremål i en tunn ståltråd utan att behöva spika i väggarna.

Rummet kan nu användas för mindre utställningar på olika teman; t ex Smedbys historia, spännande Smedbybor, aspekter på Margit Fribergs författarskap, konst och mycket annat. Rummet invigdes med konstutställningen av Kicken Ericson och Per Skogler.

Per och Kicken invigde det fräscha utställningsrummet


Produktion: Öland på Internet AB