AKTUELLT 2022


SOMMARPROGRAM
16 Juli - Loppis

20 juli - Cecilia Uddén pratar

24 juli - sommarfest med gudstjänst

1-4 aug - Lunchkonserter i Kyrkan med fika efteråt i sockenstugan

-----------------------------

Vi öppnar upp efter pandemin.
Vi hade årsårsmöte 20 mars i närvaro av ca 25 personer.
Vi bjöd på inköpta kroppkakor, ej hemgjorda.
Vi bytte ordförande till Bosse Johansson.
Bertil avtackades men finns kvar i styrelsen.

På gång!

Vi ska ha städdag den 24 april, städning både ute och inne!

Sommarfest
bestämd till 24 juli och orgelkonserter på lunchtid i början på augusti.

 

 

 
ÄKTA SMEDBYKROPPKAKOR
Klicka här
för Lilian Björkmans recept!


"MITT SMEDBY"
Hembygdsbok av Nils Andersson
Presentation och intervju
med författaren.
Klicka för info!I dag är det:
 

Vädret Kastlösa

 


Hembygdsföreningens styrelse för 2022


Ordförande: Bo Johansson, tel 0485/665053, e-post: info@treanslantbruk.se
Sekreterare: Ingalill Morén Hybbinette, tel 0485/665083, e-post: moren.hybbinettee@telia.com
Kassör: Ingela Johansen, 0706-499828, e-post: ingelen@telia.com

Ledamöter:

Per-Åke Björkman, 0727-166500 e-post: per_ake.bjorkman@hotmail.se
Peter Emilsson, tel 0485/665017, e-post: peter.emilsson@hotmail.se
Kicken Ericson, tel 0485/665110, e-post: kickene@gmail.com
Jeanette Sköld, 0762-456430 e-post: sussi_sessan@hotmail.com
Per Olsson, tel 0485/665030; 0709-679031, e-post: pertg@hotmail.com

Bertil Larsson, 0768-520225, e-post: bertil@cintek.se

Uthyrningsansvarig: 
Ingalill Morén Hybbinette, tel 0485/665083, e-post: moren.hybbinette@telia.com


Verksamhetsberättelse 2019 i pdf
Verksamhetsberättelse 2018 i pdf
Verksamhetsberättelse 2017 i pdf
Verksamhetsberättelse 2016 i pdf
Verksamhetsberättelse 2015 i pdf
Verksamhetsberättelse 2014 i pdf
Verksamhetsberättelse 2013 i pdf


Produktion: Öland på Internet AB