Välkommen!

Välkommen till Smedby hembyggdsförening !

Smedby Hembygdsförening bildades 1949 och har idag ca 120 medlemmar. 

Föreningens uppgift är att främja gemenskap och trivsel bland bofasta och sommargäster genom att anordna olika aktiviteter. Exempel på sådana är den traditionella sommarfesten, grillkvällar, kulturvandringar, loppis och kyrkokonserter. 

Vi vill verka för att öka kunskapen om Smedby socken, dess natur- och kulturvärden samt historia. Vår ambition är att samla in och förmedla kunskap om bygden i form av berättelser, bilder och föremål. Södra Ölands världsarvsstatus gör det extra viktigt att se till att Smedbys plats i världsarvet definieras och lyfts fram. 

Vi vill också förena vår bygd med yttervärlden genom att bjuda in föredragshållare i skilda ämnen som kan förmedla nationella och internationella perspektiv till vår vrå av världen. 

Du är alltid välkommen att bli medlem i föreningen eller hyra vår fina sockenstuga för privat tillställning!

Hyra Sockenstugan

Behöver du en rymlig och välutrustad festlokal för privat tillställning?
Då kan du hyra föreningens fina sockenstuga.

Hyreskostnad      
Kväll och nästa f.m  800kr Medlem  600kr
Hel helg: fredag-söndag  2500kr Medlem 2000kr

 

Läs mer om att hyra Sockenstugan och vilken utrustning som finns  under fliken kontakta oss!

Bilder från några av sommarens lyckade evenemang i sockenstugan.

Sommarfesten den 23 juli bjöd på soligt väder, gudtjänst, tombola och fika. För de som missade författarsamtal den 30 juni med Louise Körnung fanns den en ny chans att köpa hennes roman " Självporträtt"
Cecilia Uddén Föreläsning 19 juli med Cecilia Uddén. Jerusalem, staden alla vill äga
Det var många som kom och lyssnade på Cecilia. Kyrkan blev fullsatt!
Även i år var Christer Svenssons lunchkonserter i Smedby kyrka välbesökta. Under veckan gästades han av Rolf Johnsson med sång och flöjt, Patrik Arthursson på fiol och Anke Decker på blockflöjt.
Den 9 augusti pratade Peter Danielsson i sockenstugan "Helge Eriksson-ett sydländskt konstnärsliv". Peter är hembygdskonsulent i Kalmar läns hembygdsförbund och historiker.

Medlemsavgift 2024

Enskild  100 kronor

Familj 200 kronor


Medlemskap tecknar du genom att sätta in avgiften på föreningens bankgiro 243-4611 eller swisha 1236297022.
Glöm inte att ange namn och e-postadress.