Välkommen!

Välkommen till Smedby hembyggdsförening !

Smedby Hembygdsförening bildades 1949 och har idag ca 120 medlemmar. 

Föreningens uppgift är att främja gemenskap och trivsel bland bofasta och sommargäster genom att anordna olika aktiviteter. Exempel på sådana är den traditionella sommarfesten, grillkvällar, kulturvandringar, loppis och kyrkokonserter. 

Vi vill verka för att öka kunskapen om Smedby socken, dess natur- och kulturvärden samt historia. Vår ambition är att samla in och förmedla kunskap om bygden i form av berättelser, bilder och föremål. Södra Ölands världsarvsstatus gör det extra viktigt att se till att Smedbys plats i världsarvet definieras och lyfts fram. 

Vi vill också förena vår bygd med yttervärlden genom att bjuda in föredragshållare i skilda ämnen som kan förmedla nationella och internationella perspektiv till vår vrå av världen. 

Du är alltid välkommen att bli medlem i föreningen eller hyra vår fina sockenstuga för privat tillställning!

Hyra Sockenstugan

Behöver du en rymlig och välutrustad festlokal för privat tillställning?
Då kan du hyra föreningens fina sockenstuga.

Hyreskostnad      
Kväll och nästa f.m  800kr Medlem  600kr
Hel helg: fredag-söndag  2500kr Medlem 2000kr

 

Läs mer om att hyra Sockenstugan och vilken utrustning som finns  under fliken kontakta oss!

Årets första föreläsning

Nu är äntligen årets sommarprogram igång. Den 4 juli föreläste Mattias Nilo från Capellagården om naivistiska trätäljare. Det var välbesökt, lyckat och väldigt roligt. 

Årets första föreläsare Mattias Nilo från Cappellagården

Sommaren 2024

Medlemsavgift 2024

Enskild  100 kronor

Familj 200 kronor


Medlemskap tecknar du genom att sätta in avgiften på föreningens bankgiro 243-4611 eller swisha 1236297022.
Glöm inte att ange namn och e-postadress.