Bronsåldern, 1800 f.Kr-500 f.Kr.

Fasta fornlämningar från bronsåldern är sällsynta. Men en vårdag 1915 hittade Emil Andersson i Klinta en sten med hällristningar när han grävde i trädgården. Den s.k. Klintastenen var över en meter hög och har troligen markerat en hövdingagrav, ca 18 meter i diameter, från äldre bronsålder. Ristningarna föreställer ett skepp med besättning samt fyra djurfigurer och en solsymbol. Stenen förvaras numera i Statens historiska museum. En annan bortplöjd gravhög från samma tid har legat vid Lilla Smedby. Dessutom finns flera lösfynd  av bronsvapen från Smedby som ger bilden av en rik bronsåldersbygd.

01 Avsatsyxa av brons från Smedby, ca 1400 f.Kr.
03 Klintastenen förvaras idag på Historiska museet, SHM
Klintastenen, Fig 1
Klintastenen, Fig 3
02 Klintastenen 1915
04 Klintastenens gårfulla figurer är ett meddelande från en fascinerande mytvärld
Klintastenen, Fig 2
Klintastenen, Fig 4