BYGDEN 

Smedby socken delas av länsväg 136 i två skilda landskapskaraktärer. Den större delen inåt ön utgörs av hänförande karg alvarnatur, medan det smalare kustbältet består av kuperad, bördig åkermark. 

Smedby är en levande odlingsbygd med sju aktiva lantbruk. Socknen består av byarna Klinta, Hammarby, Nedra Västerstad, Alvlösa och Ölands Smedby.
Mitt ute på alvaret ligger Storåsen med lämningar av en liten gård som beboddes ända in på 1900-talet.

Gåsesten vid Hammarby var förr en viktig bygdehamn, där de småländska vedskutorna lade till. Där växte den populära författarinnan Margit Friberg upp.

Gravfältet vid Klinta är Ölands vackraste med pampiga lämningar från yngre bronsålder och järnålder.

 

En annan spännande och intressant plats är naturreservatet vid Eckelsudde med sin koloni av knubbsäl och sitt rika fågelliv.

Smedby är den lilla socknen med de vida vyerna!